Over Metis

Metis Bodegraven is een businessclub door ondernemende vrouwen in Bodegraven en Reeuwijk. De naam van de vereniging luidt Metis, naar de godin van de wijsheid.

Metis 2016

Metis heeft de volgende doelstellingen:

 • stimuleren van, door openheid over zowel zakelijke als persoonlijke ontwikkeling
 • een bijdrage leveren aan de gemeenschap
 • het bevorderen van vriendschap

Metis wil haar doelstelling bereiken door:

 • ondernemende vrouwen met uiteenlopende functies met elkaar in contact te brengen
 • contact te onderhouden met andere, voor Metis interessante netwerken
 • leden te stimuleren tot het verrichten van vrijwillige activiteiten, gericht op Bodegraven en Reeuwijk

Metis hanteert de volgende werkwijze:

 • De leden van Metis komen maandelijks bijeen. Regelmatig wordt een gastspreekster met raakvlakken rondom het ondernemen uitnodigt.
 • Metis organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten voor niet-leden. Deze netwerkleden hebben via hun introducé toegang tot het ledennetwerk. Bent u geïnteresseerd in deze bijeenkomsten? Neem dan contact op via info@metisbodegraven.nl
 • Het Metis-bestuur wordt ondersteund door vier commissies
  • PR-commissie
  • Activiteitencommissie
  • Uitbreidingscommissie
  • Servicecommissie

Het bestuur van Metis bestaat in seizoen 2017/2018 uit:

 • Maria Dorrestein (Voorzitter)
 • Linda de Vente (Vicevoorzitter)
 • Andrea Verlaan (Secretaris)
 • Cathalijne Spaargaren (Penningmeester)

In voorgaande seizoenen werd het bestuur gevormd door:

2016/2017
Femke Rijpma (Voorzitter)
Maria Dorrestein (Vicevoorzitter)
Jolanda Mol (Secretaris)
Cathalijne Spaargaren (Penningmeester)

2015/2016:
Eugenie Verhaar (Voorzitter)
Femke Rijpma (Vicevoorzitter)
Jolanda Mol (Secretaris)
Marjan van der Wel (Penningmeester)

2014/2015:
Ilse van Boxel (Voorzitter)
Eugenie Verhaar (Vicevoorzitter)
Marjan Kuijt (Secretaris)
Marjan van der Wel (Penningmeester)

2013/2014:
Helene ten Hoopen (Voorzitter)
Ilse van Boxel (Vicevoorzitter)
Marjan Kuijt (Secretaris)
José de Feijter (Penningmeester)

2012/2013:
Jolanda Mol (Voorzitter)
Helene ten Hoopen (Vicevoorzitter)
Elsbeth Domburg (Secretaris)
José de Feijter (Penningmeester)

2011/2012:
Marinka Drost (Voorzitter)
Jolanda Mol (Vicevoorzitter)
Willeke de Waal (Secretaris)
Elsbeth Domburg (Penningmeester)

2010/2011:
Marinka Drost (Voorzitter)
Jolanda Mol (Vicevoorzitter)
Willeke de Waal (Secretaris)
Elsbeth Domburg (Penningmeester)