Evenementen

Interview Bodegraafs Nieuwsblad

BODEGRAVEN – Wat jammer dat er in ons dorp wél ‘herenclubs’ zijn en er voor vrouwelijke ondernemers op dat vlak niets bestaat. Op een zonnige namiddag op de tennisbaan gooide Marinka Drost het allereerste balletje op: hier moest verandering in komen, vond ze.

Marinka vond direct gehoor bij Elsbeth Domburg, Jolanda Mol en Marjan van der Wel. Bodegraven-Reeuwijk kent een groot aantal vrouwelijke ondernemers maar ze kennen elkaar niet of nauwelijks, terwijl dat op velerlei gebied voordeel kan opleveren. In praktisch zaken, maar ook om simpelweg met elkaar van gedachten te wisselen.
Mariska Drost: ,,Om de beeldspraak vast te houden: dat balletje ging rollen en veroorzaakte een sneeuwbaleffect. Op onze eerste bijeenkomst, ruim een jaar geleden, waren we met z’n achten. Op die avond kreeg Metis vorm. We bespraken de doelstelling en wat het karakter en de invulling zou moeten zijn.’’

De naam Metis is ontleend aan de godin van de wijsheid, want wijzer worden van elkaar uiteindelijk de bedoeling. De leden ontmoeten elkaar maandelijks waarbij een ieder om de beurt een gastspreekster uitnodigt met raakvlakken rondom het ondernemen.

,,Omdat we allemaal wel eens tegen zaken aanlopen waar je zo een, twee, drie geen antwoord op hebt,  spraken we af hier ook een vast agendapunt van te maken.’’

Metis heeft momenteel vijftien leden. Er is bewust voor gekozen om slechts één vertegenwoordigster per beroepsgroep toe te laten om de diversiteit te waarborgen. De maandelijkse bijeenkomsten voorzien in een behoefte. ,,We koppelen mensen en ideeën aan elkaar en die contacten leiden maar al te vaak tot contracten.’’

Buiten de maandelijkse bijeenkomsten organiseert Metis tweemaal in het jaar een brede netwerkborrel waar niet-leden kennis kunnen maken met elkaar en met Metis.